Tolerancja i akceptacja

Dziś o kolejnym składniku sukcesu – o tolerancji i akceptacji. Ten, kto jest nietolerancyjny, żyje w świecie zamkniętym, który jest...

Tolerancja i akceptacjaDziś o kolejnym składniku sukcesu – o tolerancji i akceptacji.

Ten, kto jest nietolerancyjny, żyje w świecie zamkniętym, który jest okrojony przez ścisłe reguły i nieprzekraczalne horyzonty.

Ten, kto jest tolerancyjny, żyje w świecie, w którym jest niezliczona liczba możliwości i jeśli pojawi się jakieś ograniczenie, to potrafi je szybko podważyć i przeskoczyć.

Ta druga osoba, ma większe szanse, aby odnieść sukces. Ty też zdecyduj, jaką osobą chcesz być.


Tolerancja jest ściśle związana z wcześniej opisanymi przeze mnie składnikami sukcesu i może dać Ci okazję do tego, abyś stał się elastycznym, mądrym, odkrywczym człowiekiem. Cechę tę należy dobrze opanować.

Już wielokrotnie w historii przekonaliśmy się o tym, że nietolerancja i brak akceptacji przyczyniły się do wyrządzenia masy złych rzeczy.

Najbardziej szkodliwym rodzajem nietolerancji jest ten na tle rasowym lub religijnym. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, nie możesz posiadać tej cechy.

Pamiętaj, że całkowicie obojętne jest, jakiego wyznania czy rasy jest Twój sąsiad, współpracownik, przechodzień na ulicy. Nawet, jeśli ma inne poglądy niż Ty, nie powinieneś go osądzać.

Jeśli chcesz coś o kimś powiedzieć, to najpierw upewnij się, że dobrze go znasz. Wszelkie ocenianie bowiem, może sprawić więcej złego niż dobrego. Bądź więc mądrym, świadomym i dobrym człowiekiem, i w ten sam sposób patrz na innych. Jeśli mi nie wierzysz to wiedz, że Ty też może byłeś, a może nadal jesteś przez kogoś oceniany.Ja również uczę się do każdego człowieka podchodzić bez oceny. Zanim stwierdzę, czy ktoś (w moim mniemaniu) jest dobrym człowiekiem czy nie, zawsze staram się go najpierw poznać.

Włącz sobie w sobie w środku taki specjalny guzik tolerancji, a może bardziej – akceptacji każdej osoby, bo to jeszcze bardziej przybliży Cię do osiągnięcia Twojego głównego celu życiowego. Jeśli sam będziesz dobrym, mądrym, uczciwym, aktywnym, wytrwałym i pracowitym człowiekiem, będziesz podobnych do siebie przyciągał. A w takim towarzystwie na pewno miło będzie Ci się prowadziło Twój biznes, czy też lepiej będzie Ci się pracowało w Twojej obecnej pracy.

„Czyń tyle dobra, ile tylko możesz,
Wszelkimi możliwymi środkami,
Na wszelkie możliwe sposoby,
Wszędzie, gdzie tylko możesz,
Wszystkim ludziom, którym możesz,
Tak długo, jak będziesz mógł”

– John Wesley

Pozdrawiam,

Waldek Łoszek


Tagi: